NOVI PAZAR – Lični podaci Novopazaraca maksimalno su zaštićeni od zloupotrebe prilikom vađenja ličnih dokumenata u Uslužnom centru primenom nekoliko zakona, rečeno je danas u Gradskoj upravi Novog Pazara.Rukovodilac Odeljenja za opštu upravu Marko Slavković pojasnio je da na osnovu primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti neko ko nije u bližem srodstvu može za drugu osobu da izvadi dokumenta samo uz overeno ovlašćenje.

On je novopazarskom radiju Sto plus rekao da na osnovu Zakona o matičnim knjigama lična dokumenta, osim osoba na koje se podaci odnose, mogu da dobiju članovi uže porodice, usvojitelji i staratelji.

â??Prema Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja privatnost je garantovana, te se podaci o nekoj osobi mogu davati samo ako je ta osoba izričito na to pristala usmeno ili preko punomoćja. Ukoliko advokat ima punomoćje da zastupa neku stranku pred sudom, to ne znači da može da vadi i njena lična lična dokumenta bez overenog ovlašćenja, osim ukoliko u punomoćju piše da ga zastupa i pred organima koji vode upravni postupakâ??, rekao je Slavković.

On je istakao da, osim dolaskom na šalter Uslužnog centra, građani izvode mogu da dobiju i putem elektronske uprave, koja je veoma jednostavna za upotrebu i za koju je potrebno minimalno informatičko znanje.

â??Korisnik se registruje, ostavi podatke o osobi za koju traži dokument, ali i svoje lične podatke na osnovu kojih garantuje da ih neće zloupotrebiti, uplati taksu i dobija izvod na kućnu adresuâ??, rekao je Slavković.

On dodaje da se podaci svih osoba koje su rođene, venčane ili umrle u Novom Pazaru nalaze u centralnom sistemu, što znači da se izvod može dobiti u bilo kom gradu u Srbiji, što je veoma povoljno za sve one koji su se odselili odavde.

U toku je postupak ubacivanja podataka uverenja o državljanstvu u ovaj centralni sistem, koji će do kraja godine biti završen, od kada će biti moguće vađenje i ovog dokumenta u bilo kom gradu Srbije.

Slavković je podsetio da je od 1. juna prošle godine u Srbiji stupio na snagu Zakon o opštem upravnom postupku, čime je definisana obaveza organa koji vodi postupak da po službenoj dužnosti pribavlja dokumentaciju stranaka u postupku.

(Beta)