HAG – Haško tužilaštvo zatražilo danas je, u nastavku rasprave o žalbi na presudu Radovanu Karadžicu, da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u potpunosti odbaci Karadžićevu žalbu i zatražilo poštrovanje kazne na doživotni zatvor.

Tužilaštvo smatra da su u prvostepenom postupku dokazani navodi iz presude, kojom je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, a zatraženo je da bude odbačen i proceduralni deo njegove žalbe u kojem tvrdi da nije imao pravično sudenje.

Tužioci su se žalili na deo presude kojom je Karadžić, sem u slučaju Srebrenice, osloboden optužbe za genocid u još sedam opština u BiH, i traže da mu kazna bude pooštrena na doživotni zatvor.

Tokom jucerašnjeg obraćanja Žalbenom veću, tim odbrane zatražio je da bude poništena prvostepena presuda i da se omoguci novo sudenje.

Karadžić je uložio je u decembru 2016. godine žalbu Haškom sudu na presudu, kojom je osuđen na 40 godina zatvora “zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u BiH 1992-1995. godine”.