BEOGRAD – Ministarstvo zdravlja najavilo je da će u narednom periodu u Srbiji otpočeti primena terapije za pacijente obolele od retkih bolesti kao što mukopolisaharidoze tip 4 (MPS4), odnosno tzv. Morkio sindroma, kao i za one koji pate od spinalne mišićne atrofije (SMA) i arterijske plućne hipertenzije (APH).

Komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) odlučila je da se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima opredeljenim iz budžeta Srbije, iz fonda za lečenje retkih bolesti, najpre omogući lečenje sedmoro dece obolele od MPS4.

Komisija će u narednom periodu razmotriti i odobravanje lečenja za sve ostale pacijente za koje je RFZO-u dostavljena medicinska dokumentacija iz zdravstvenih ustanova u kojima se leče ova osigurana lica.

Procedura nabavke leka za lečenje pacijenata za koje je Komisija RFZO odobrila uvođenje leka u terapiju je završena, o čemu su obaveštene zdravstvene ustanove u kojima se leče ovi pacijenti.

Određenim ustanovama koje su trebovale lek, lek je već isporučen i dostupan je pacijentima.

Pored toga, odobreno je i lečenje prve grupe dece obolele od spinalne mišićne atrofije.

U skladu sa medicinskom dokumentacijom i raspoloživim finansijskim sredstvima, Komisija RFZO je donela odluku o započinjanju lečenja jedanaest pacijenata obolelih od ove retke bolesti.

Procedura nabavke ovog leka je okončana i očekuje se da krajem sledeće nedelje lek bude dostupan zdravstvenim ustanovama i pacijentima.

Takođe, po prvi put Komisija RFZO je odobrila i lečenje prve grupe pacijenata obolelih od arterijske plućne hipertenzije za koje je RFZO-u dostavljena medicinska dokumetacija iz nadležnih zdravstvenih ustanova.

Oboleli od retkih bolesti su lica obolela od određenih specifičnih, retkih bolesti čije je lečenje doživotno i više desetina puta skupl?e od lečenja drugih osiguranih lica (urođene bolesti metabolizma, retki tumori i sl).

Ministarstvo zdravlja je, u poslednjih nekoliko godina, u pogledu položaja obolelih od retkih bolesti učinilo značajne iskorake.

Prošle, 2017. godine za lečenje retkih bolesti izdvojeno je oko 1,1 milijardi dinara, da bi ove, 2018. godine za lečenje retkih bolesti bilo izdvojeno više od 1,5 milijardi dinara.

Napredak koji je Ministarstvo zdravlja ostvarilo u ovoj oblasti je evidentan, naročito kada se ima u vidu da su za retke bolesti sredstva iz budžeta Republike Srbije prvi put izdvojena 2012. godine, i to u iznosu od 130 miliona dinara.

Pored toga, dijagnostika retkih bolesti kao i upućivanje u inostranstvo, na lečenje ovih pacijenata o trošku države, funkcionišu sistemski, a kontinuirano se uvode novi, inovativni lekovi na liste RFZO-a, od kojih su mnogi namenjeni lečenju retkih bolesti, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

 

Izvor: Tanjug /Foto: D. Milenković