BRISEL – Srbija će 25. juna u Luksemburgu otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU, potvrđeno je Tanjugu u Savetu u Briselu.

U evropskim diplomatskim izvorima navode da se očekuje otvaranje “najverovatnije dva” poglavlja.

Ne odbacuje se, međutim, i mogućnost da se do 25. juna zemlje članice EU saglase i oko otvaranja još jednog poglavlja, navode izvori Tanjuga u Briselu.

Srbija je od 35 poglavlja otvorila 12 od kojih su dva i privremeno zatvorena.

“Broj otvorenih poglavlja zavisiće od procene zemalja članica koliko je Srbija napredovala u dve ključne oblasti – reformi vladavine prava i dijalogu sa Prištinom”, ponovili su u Briselu.

Zemlje članice u ovom trenutku procenjuju izveštaj o godišnjem napretku Srbije koji je Evropska komisija objavila u aprilu.

Izveštaj je predstavio mešovite rezultate kada je reč o postignutom u oblastima vladavine prava u zemlji.

U petak se očekuje da predstavnici Evropske službe za diplomatske poslove usmeno izveste predstavnike zemalja članica o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, saznaje Tanjug u izvorima bliskim pregovaračkom procesu.

Očekuje se i da će ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović sledeće nedelje razgovarati sa ambasadorima zemlja članica u Briselu i upozna ih sa ostvarenim napretkom Srbije.

Pred zemljam članicama u ovom trenutku se nalazi pet poglavlja za koje je Srbija predala svoje pregovaračke pozicije.

U pitanju su poglavlje 33- finansijske i budžetske odredbe, poglavlje 9- finansijske ulsuge, poglavlje 13- ribarstvo, poglavlje 18- statstika i poglavlje 17- ekonomska i monetarna politika.

U diplomatskim izvorima navode da jedino za poglavlje 17 nije vremenski i tehnički izvodljivo dati saglasnost do 25. juna. Napominju da je zemljama članicama potrebno između četiri i pet meseci od dobijanja pregovaračke pozicije da završe tehničke porcedure oko otvaranja poglavlja.

Sva ostala poglavlja čekaju “zeleno svetlo” zemlja članica.
Za sada najviše
saglasnosti ima za poglavlje 33 gde se čeka još samo odobrenje ”ključnih zemlja članica”, dok poglavlja 9 i 13 imaju oko polovine potrebnih saglasnosti od ukupno 28 zemlja članica.
U diplomatskim izvorima u Briselu za Tanjug navode da će odluka o broju otvorenih poglavlja sa Srbijom zavisiti i od ”ukupne dinamike napretka regiona” odnosno od toga da li će se zemlje EU složiti oko otvaranja pregovora sa Albanijom i Makedonijom.
Istog dana kada Srbija bude otvarala nova pregovaračka poglavlja, na marginam sastanka ministra spoljnih poslova EU u Luksemburgu održaće se i Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom koja je do sada otvorila 30 pregovaračkih pogavlja.