Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Kosova stupio je na snagu juče.

Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, ambasador Kosova u Crnoj Gori Skender Durmiši uručio je, 4. juna generalnoj direktorici za međunarodno pravne poslove Tatjani Raspopović, verbalnu notu Ministarstva spoljnih poslova Kosova kojom je crnogorska strana obaveštena da je Kosovo okončalo unutrašnje pravne procedure neophodne za stupanje na snagu Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i  Kosova, potpisanog u Beču, 26. avgusta 2015. godine.

Saglasno članu 12 ovog Sporazuma, datum uručenja kosovske note ujedno je i datum stupanja na snagu istog, budući da su obe strane ispunile unutrašnje pravne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu i o tome se međusobno obavestile. Crna Gora je navedeni sporazum ratifikovala krajem decembra 2015. godine.

 

Izvor: CdM