BEOGRAD – Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je danas predstavnicima Udruženja za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija da će taj sud ;sve predmete u vezi sa kreditima gradjana zaduženih u švajcarskim francima, koji su primljeni do danas, rešiti do 1. oktobra ove godine.Kako se navodi u saopštenju, Milojević je rekao da sud ne može unapred zauzimati pravne stavove, već će odlučivati samo u konkretnim predmetima i dodao da će sud nižestepenim sudovima uputiti dopis da se navedeni predmeti (o zaduživanju u švajcarskim francima) smatraju hitnim.

“Sa posebnom opreznošću, sudovi će poštujući principe savesnosti i poštenja razmatrati tužbe sa predlogom za odredjivanje privremene mere u pomenutim sporovima. ;S obzirom da se radi o takozvanim tipskim predmetima nižestepeni sudovi će iz tih odluka moći da donose zaključke o stavovima Vrhovnog kasacionog suda”, navodi se u saopštenju.

Udruženje je danas održalo protest, jer država dugo nije donela rešenje za ljude koji su zaduženi u švajcarskim francima.

(Beta)