Kompanija Mastercard je upoznato sa time da je udruženje bankarskih klijenata „Efektiva” podnelo prijavu Komisiji za zaštitu konkurencije, međutim, Komisija nije pokrenula zvanični postupak protiv kompanije Mastercard.

Mastercard je čvrst u stavu da su navodi tužbe udruženja „Efektiva“ neosnovani i nastaviće svoju borbu protiv njih. Mastercard napominje da je „Efektiva” već upotrebila slične navode u tužbi koja je podneta protiv kompanije pred Višim sudom u Beogradu 2017. godine, ali je Sud tu tužbu odbacio.

Važno je još jednom napomenuti da Mastercard ne izdaje kartice, ne postavlja i ne naplaćuje potrošačke nadoknade i ne zarađuje od međubankarskih naknada koje banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice. Mastercard potrošačima pruža realne vrednosti i mogućnosti, uključujući i sigurnost, praktičnost i zaštitu potrošača. U svakoj od 210 zemalja i teritorija na kojima smo prisutni poslujemo po istim principima, odnosno u potpunosti u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i tržišnim uslovima. Posvećeni smo unapređenju postojećih partnerstava sa javnim i privatnim sektorom u Srbiji, kao i kreiranju novih saradnji. Naš cilj je da osiguramo da svi učesnici platnog tržišta uživaju u modernijem i efikasnijem sistemu plaćanja koji je prilagođen digitalnom dobu. Sigurni smo da je otvoreni dijalog zasnovan na činjenicama jedini način da to postignemo.