NOVI PAZAR – Alma Rizvanović jedna od učesnica projekta želi da kroz svoje aktivnosti predstavi bogato književno nasleđe ovog podneblja, istakne vrednosti i upozna učenike sa njim.

Učenici OS “Vuk Karadzic”, škole koja je sa 2000 učenika najbrojnija škola u Republici Srbiji, škole koja je proglašena školom od nacionalnog značaja, u okviru “Kulturnog projekta” predstaviće se edukativnim filmom “Stopama velikana”.

Oni će na kreativan nacin izneti svoje stavove, citate, zapažanja o značaju bosanskog jezika i jezičke kulture. Članovi dramske sekcije će u centralnom delu filma predstaviti odabranim insertima iz prve sandžacke drame “Ramiza”, autora Muhameda Abdagića. Drama je napisana po istinitom događaju koji se desio u Sjenici, i na taj način se predstavljaju, neguju, čuvaju jezicke, kulturne, folklorne posebnosti ovog kraja.

U okviru projekta biće uključeno 50-ak učenika koji će biti samostalni nosioci ovog projekta uz asistencije nastavnika.

Nakon prezentovanja u novopazarskim školama, film će biti postavljen na YouTube kanalu koji će učenici uređivati sa ciljem da se neguje kultura, lepe reči, odgoj i vaspitanje. Ovakvim pristupom na najbolji mogući način književnost i kulturno nasleđe se prezentuje mladima, koji su i aktivni nosioci ovog projekta, a i najbolji reprezenti.


E.Ć.