BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Dragoslava Kosmajca (64) optužbi da je dvojicu geodeta podstrekavao na zloupotrebu službenog položaja kako bi mu pripala parcela na Zvezdari, koja je u vlasništvu države.

Ovom odlukom koja je objavljena na sajtu suda odbijena je žalba tužilaštva i potvrđena prvostepena presuda Višeg suda, kojom su Kosmajac, Dragi Milidrag i Milan Rapajić odlobođeni zbog nedostatka dolaza da su izvršili krivična dela. Državno pravobranilaštvo kao predstavnik Republike Srbije upućeno je na parnicu radi ostvarivanje svog imovinsko pravnog zahteva.

Kosmajcu je inače, nakon hapšenja 9. novembra 2014. godine odlukom Višeg suda privremeno zaplenjeno dvadesetak lokala u Beogradu. Četiri meseca kasnije, nakon što je uplatio sudu jemstvo od 200.000 evra, ukinut mu je pritvor i od tada se brani sa slobode.

Sada će mu biti vraćeno i jemstvo i zaplenjeni lokali, a verovatno i izgubljena dobit. Tužilštvo je Kosmajca teretilo da je podstrekao geodete da zloupotrebe službeni položaj, tako što su mu pomogli da stekne pravo svojine na spornoj parceli 5000/1 na Zvezdari i pribavili mu imovinsku korist od 11,9 miliona dinara, za koliko je oštećena Republika Srbija. Tužilaštvo je tvrdilo da je Milidrag neosnovano izbrisao ostale sukorisnike te parcele i neosnovano upisao Kosmajca kao jedinog korisnika, a da im Rapajić u tome pomogao.

Sa druge strane, odbrana optužnih je tražila oslobađajuću presudu podsećajući na nalaze veštačenja prema kojima država nije nikada bila vlasnik spornog zemljišta, tako da nije ni oštećena.

Prema zaključku iz nalaza veštaka, “katastarska parcela 5000/1 nikada nije bila obuhvaćena aktom o eksproprijaciji”, što znači da država nije bila vlasnik zemljišta, pa nije ni oštećena. U ovom slucaju sporan je upis jednog dela zemljišta, na parceli 5000/1, koje je država, kako tvrdi tužilaštvo, 1954. godine eksproprisala za potrebe Saveznog hidrometeorološkog zavoda na Zvezdari.

Kosmajac je sudu ranije dostavio kopiju plana na osnovu koje tvrdi da parcela 5000/1 nikada nije eksproprisana, kao i uverenje od Republickog geodetskog zavoda od 31. maja ove godine kojim se konstatuje da na toj parceli nikada nije vršena eksproprijacija zemljišta. Takođe je dostavio uverenje od RGZ zavoda od 29. maja 2017. godine, kojim je utvrđeno da država nikada nije bila, niti je sada, upisana kao korisnik.

Kosmajac je bio uhapšen u novembru 2014. godine u Beogradu, u svojoj kući na Zvezdari, nakon što je dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima, ali za to nikada nije optužen zbog nedostatka dokaza.