NOVI PAZAR – Večaras u Novom Pazaru, na promociji knjige „Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu“ Jasina Istanbulija, u Domu omladine, 18.30h, pred ostalih gostiju, učestvovat će i jedan od najvećih intelektualaca današnjice – Ferid Muhić.

Akademik Ferid Muhić je rođen u Zavidovićima (centralna Bosna); Filozofiju diplomirao u Skoplju, postdiplomske studije iz sociologije završio u Skoplju, a magistrirao filologiju i doktorirao u Beogradu. Kao stipendist Fulbright Scholarship Programa, proveo je godinu dana na post-specijalističkim studijama filozofije i sociologije na Texas State University, Austin Texas i Syracuse University, Syracuse, New York State.

Redovni je profesor na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju. Kao viziting profesor gostovao je na nekoliko univerziteta u Evropi, SAD, Maleziji i u Singapuru, gdje je predavao Contemporary Western Thought.

Na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju, prvi put u istoriji visokog obrazovanja u Makedoniji, u redovni studijski program uveo je predmete Filozofska antropologija, Filozofija religije, Filozofija politike.

Pored predmeta Moderna filozofija, Savremena filozofija, Hermeneutika, Estetika, Logika, predavao je i predmete Sociologija, Socijalne teorije i Istorija kulture. Pod mentorstvom Prof. Dr Ferida Muhića doktorirala su 37 kandidata, dok su 43 kandidata stekli naučni stepen magistra.

Ferid Muhić se više od 30 godina aktivno bavi planinarstvom i alpinizmom, ispeo se na mnoge vrhove od Aljaske preko Afrike, Evrope do Bornea u Istočnoj Aziji.

Autor je brojnih izdanja na bosanskom, makedonskom i na ostalim svjetskim jezicima.
Samo knjiga “Štit od zlata” objavljena je u 11 izdanja, prevedena je na albanski, makedonski, slovenački, srpski, turski, a u skraćenom izdanju i na engleski, njemački i francuski jezik.