BEOGRAD – Jedan od prioriteta MUP-a Srbije je dalje jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole kao nadležnog organa za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poručila je državni sekretar Ministarstva Dijana Hrkalović u Sofiji na Konferenciji na temu borbe protiv korupcije.

Hrkalović je navela da su dosadašnje aktivnosti Ministarstva, u okviru procesa reformi, bile usmerene i na unapređenje pravnog okvira i to donošenjem novog Zakona o policiji.

Dodala je da je poseban segment posvećen jačanju uloge i nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole, navedeno je u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Hrkalović je podsetila da je Ministarstvo uvelo tri nova efikasna preventivna instituta koje primenjuju srodne službe u Evropskoj uniji u cilju suzbijanja korupcije.

Navela je da su ta tri nova mehanizma sprovođenje analize rizika od korupcije, sprovođenje testa integriteta i vođenje evidencije o imovnom stanju i kontrola prijave i promene imovnog stanja za rukovodioce u Ministarstvu, kao i visoko rizična radna mesta ustanovljena analizom rizika od korupcije.

Ona je naglasila da je prepoznata potreba da se uspostavi direktna saradnja sa srodnim službama unutrašnje kontrole, posebno u regionu, u cilju razmene operativnih podataka i dokazivanju slučajeva korupcije, posebno na granici.

Prema njenim rečima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potpisalo je četiri sporazuma o saradnji u oblastima borbe protiv korupcije sa srodnim službama Rumunije, Mađarske, Bugarske i Makedonije.

“Pored učešća u mreži EPAK, mi smo svojim učešćem na prvom i drugom forumu Mreže za jačanje regionalne saradnje službi unutrašnje kontrole (NERCISU), podržali inicijativu Direkcije za unutrašnju bezbednost MUP-a Bugarske za uspostavljanjem regionalne mreže, a u cilju jačanja saradnje službi unutrašnje kontrole kroz bržu razmenu podataka”, kazala je Hrkalović.

Dodala je da je inicijativa podržana i sa ciljem sprovođenja zajedničkih obuka, koje bi koristile za razmenu iskustva u radu i mehanizme koji su se pokazali kao efikasni u prevenciji i suzbijanju korupcije.

Hrkalović je istakla da je neophodno raditi na daljem unapređenju saradnje u okviru mreže NERCISU i rekla da je MUP Srbije već inicirao potpisivanje sporazuma i sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom.

Kazala je i da je Srbija u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, te da u okviru poglavlja 23 i 24 preduzima sve korake u cilju unapređenja svojih kapaciteta za uspešno suzbijanje korupcije.