NOVI PAZAR – Izborno telo je na zasedanju održanom 22.12.2018. godine u Novom Pazaru, većinom glasova na mesto predsednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji za petogodišnji mandat izabralo je aktuelnog predsednika, muftiju Mevlud efendiju Dudića.

Drugi kandidat za kog je izborno telo moglo da glasa bio je hafiz Irfan efendija Malić.

Na istom zasedanju članovi Sabora, na predlog predsednika Mešihata, jednoglasno su izabrali novi sastav Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.


Foto:Mešihat