BEOGRAD – Stranka pravde i pomirenja obaveštava javnost da je zalaganjem narodnog poslanika Muamera Zukorlića i pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dr. Ferida Bulića rešeno pitanje obezbeđivanja parcela za obavljanje ukopa pripadnika islamske vsroispovijesti na beogradskim grobljima u skladu sa potrebama muslimana u ovom gradu.

U skladu sa dogovorom koji je postignut između predstavnika grada Beograda, direktora JKP „Pogrebne usluge“, mr. Dragana Baltovskog, pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dr. Ferida Bulića i predstavnika Islamske zajednice u Srbiji, ukop će se vršiti na parcelama uz saglasnost Islamske zajednice. Parcele koje su predviđene za pripadnike islamske veroispovijesti se nalaze na četiri beogradska groblja i to: Lešće, Orlovača, Zbeg i Bežanija.

“SPP će nastaviti da se bori za ostvarenje prava muslimana u Republici Srbiji i otklanjanju istorijskih nepravdi prema našem narodu u skladu sa preuzetom misijom boreći se za interese svog naroda, pravdu i pomirenje na ovim prostorima” – navodi se u saopštenju stranke Muamera Zukorlića.