BEOGRAD – Evropska unija opredelila je skoro 400.000 evra bespovratnih sredstava, preko razvojnog programa EU PRO, za podršku 22 nova projekta civilnog društva koji su usmereni na unapredjenje socijalne kohezije u multietničkim opštinama iz dva regiona Šumadije i zapadne, južne i istočne Srbije.Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je postojanje jakog civilnog sektora “preduslov za efikasno učešće gradjana u najvažnijim procesima društvenog razvoja”, navodi se u saopštenju EU PRO.

“Nadamo se da će organizacije dobitnice grantova biti u mogućnosti da na ovaj način dodatno doprinesu kvalitetu života gradjana u svojim lokalnim zajednicama, poboljšanju kvaliteta dijaloga, multikulturalnosti i osnaživanju ženskog preduzetništva”, rekla je Joksimović.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici naveo je da EU pruža podršku civilnom sektoru “kao pokretaču pozitivnih promena” i da kroz projekte želi da doprinese “stvaranju društva posvećenog dobrobiti svih njegovih članova i članica u kome su ljudi zaštićeni od diskriminacije”.

Organizacije civilnog društva će kroz projekte raditi na socijalnom i ekonomskom osnaživanju ranjivih grupa, prevashodno žena sa sela, mladih i osoba sa invaliditetom, a pažnja će biti usmerena i na unapredjenje položaja romske zajednice.

Na javni poziv koji je bio otvoren od 22. oktobra do 5. decembra 2018. godine za 32 programske lokalne samouprave i njihove institucije, pristigle su ukupno 53 prijave, a najbolja 22 projekta koja su odabrana za finansiranje biće sprovedena u 18 programskih opština, navodi se u saopštenju.

Beta