BEOGRAD – Na ulicama Srbiji pojavila se nova droga, sintetički kanabinoid čije je dejstvo 100 puta jače od dejstva marihane.

To je šesta psihoaktivna supstanca koja je u poslednjih godin dana otkrivena u Srbiji i koja je stavljena na list zbranjenih kontrolisanih supstanci.

Rukovodilac Centra za monitoring droga Ministarstva zdravlja dr Jelena Janković kaže da se nakon konzmiranja novootkrivene droge javljaju crvenilo očiju, euforija uzemirenist, anksioznost, ali i da sve može da pređe u pokšaj samobistva.

Radi se o biljnoj mesavini zelene boje koja je poprskana sintetskim jedinjenjem i koristi se u vidu pušenja.

“Supstanca je veoma opasna, a mladi toga često nisu svesni. Izaziva ozbiljna oštećenja kardiovaskularnog sistema, poremećaj rada srca, povišen pritisak, oštećenje bubrega, ali i smrtni ishod”, rekla je Janković za Tanjug.

Droga je prvi put u evropskom monitoring centru evidentirana 2015. godine, a Nemačkoj i SAD je otkrivena 2016. godine. Prošle nedelje pojavila se i na licama Srbije.

Ova droga ima više uličnih naziva. Zovu je “jagoda”, “borovnica”, “zvakica” i slično.

Komisija za borbu protiv droge Ministarstva zdravlja inicirala je kod Ministarstva pravde da se pooštri kaznena politika za one koji prodaj drogu mladima.

Janković kaže da je ministarstvo pravde prihvatilo inicijativu i da s u novi nacrt Krivičnog zakona uvedene visoke kazne.

“Kazna za sve koji proizvode, prodaju i koriste maloletna lica za prodaj droge biće pet do 15 godina. Za one koji nude maloletnim licima drogu i omoćavaj njeno uživanje u lokalima, javnim mestima u blizini škola biće kažnjeni od dve do deset godina. Za sve koji poseduju veliku količinu droge zaprećena kazna je tri do deset godina zatvora”, pojasnila je Janković.

Komisija za borbu protiv droge pokrenla je program edukacije mladih po osnovnim i srednjim školama, ali i njihovih roditelja i nastavnika.

Za godinu dana kroz program je prošlo 36.000 učenika, 7.000 nastavnika i oko 3.000 roditelja.

Pri klinikama za psihijatriju u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu, Leskovcu otvoreni su i centri za lečenje mladih od zavisnosti, koji podrazmeva hitnu hospitalizaciju ali i intenzivan rad sa roditeljima.