BEOGRAD – U svetu, kako se procenjuje, više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om, dok je 35 miliona osoba umrlo od AIDS-a od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, prenosi Institut “Batut”, povodom Međunarodnog dana posvećenog sećanju na preminule od AIDS-a

U cilju eliminacije HIV infekcije kao javno zdravstvenog problema, potrebno je da u svakoj zemlji do 2020. godine devet od deset osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, lečeno antiretovirusnim lekovima i završi lečenje sa nemerljivom količinom virusa u krvi.

Ako bi se dostigli ovi globalni ciljevi, moglo bi da se spreči da 21 milion osoba umre od AIDS-a, odnosno da se spreči da se 28 miliona osoba inficira HIV-om do 2030. godine.

U Srbiji polovina osoba inficiranih HIV-om je dijagnostikovana u kasnom stadijumu infekcije, što donosi 11 puta veću verovatnoću da će inficirana osoba umreti u narednih godinu dana.

Ministarstvo zdravlja Vlade Srbije je krajem 2017. godine iniciralo izradu predloga Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a sa pratećim srednjoročnim Akcionim planom 2018–2021, koja je usvojena od strane Vlade Srbije krajem jula 2018. godine.

U strateškom dokumentu akcenat je stavljen na prevenciju i povećanje obima testiranja na HIV u zdravstvenim ustanovama i u zajednici u cilju ranog dijagnostikovanja inficiranih osoba, kao i na lečenje i podršku osoba koje žive sa HIV-om, zaštitu ljudskih prava i eliminaciju stigme i diskriminacije.

Nа Аkаdеmsкоm plаtоu u Bеоgrаdu od 20 do 22 časova 19. maja svi zаintеrеsоvаni grаđаni ćе mоći bеsplаtnо da se pоsаvеtuјu i tеstirајu nа HIV na Međunarodni dan posvećen sećanju na preminule od AIDS-a.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule, kao i tradicionalni moleban koji će se održati u Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve.

Takođe, u prostorijama Francuskog Instituta danas, 19. maja od 17 do 19 časova biće održan okrugli sto na temu “Razvoj i održivost usluga organizacija civilnog društva za osobe koje žive sa HIV-om”, uz projekciju dokumentarnog filma “Parnjačko savetovanje – pomoć i podrška osobama koje žive sa HIV-om”. U Srbiji se ovaj dan obeležava 16. put pod sloganom “Snažnije za zdravlje i prava osoba koje žive sa HIV-om”.

Danas