BEOGRAD – Ministarstvo prosvete Srbije angažovaće 74 savetnika za zaštitu od nasilja u školama, a tim povodom Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva navodi da su savetnici ljudi koji već rade u prosveti i koji su pokazali efikasnost u radu.

Ona je za RTS danas rekla da će savetnici proći dodatnu obuku o propisima i procedurama u oblasti zaštite od nasilja, prava, odgovornosti i obaveze zaposlenih i dece, odnosno učenika i roditelja.

Krivokuća je dodala da su savetnike za zaštitu od nasilja predložili prosvetni savetnici koji će direktno s njima da sarađuju i čine tim koji će u svakoj školskoj upravi biti dodatna pomoć.

Oni će pomoći u rešavanju svih okolnosti i potreba lokalnih sredina i osigurati da se u ustanovama dosledno deluje u skladu sa propisima u situacijama nasilja.

Milja Krivokuća je dodala i da ce savetnici biti prisutni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

“Uloga pedagoga i psihologa je kompleksna i treba da pomognu i učenicima, nastavnicima i roditeljima, ali jako je bitno da postoji saradnja između nastavnika, roditelja i učenika”, objašnjava Krivokuća.

Ona je ocenila da je osnovna škola specifična zbog uzrasta dece i promena kroz koje prolaze u periodu puberteta.

Istice da u sprecavanju nasilja treba da budu uključeni svi – porodica, škola i institucije.

“Mora da postoji saradnja i razumevanje izmedu škole, nastavnika i roditelja. Na osnovu prijava, mogu da kažem da je vidljiva pojačana osetljivost u prepoznavanju nasilja. Škole reaguju i prijavljuju nasilje, ali imamo i slučajeva kad dolazi do nerazumevanja između nastavnika i roditelja”, objašnjava Krivokuća.

Ona je dodala da je učenicima i roditeljima na raspolaganju SOS telefon svakoga dana od 7.30 do 15.30.

“SOS telefon je na raspolaganju ucenicima i roditeljima svakog dana tokom školske godine od 7.30 do 15.30. časova, a nakon toga oni mogu da ostave i poruku na sekretarici”, navela je Krivokuća.

Ona je rekla da su pored SOS telefona u borbi protiv nasilja na raspolaganju i stručni saradnici, kao i timovi za borbu protiv vršnjačkog nasilja.