BEOGRAD – Skupština Srbije izabrala je danas Mersihu Marković za člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Marković je od aprila 2016. godine bila načelnica nabavke medicinske i nemedicinske opreme i potrošnog materijala u Kliničkom centru Srbije.

Od 2013. godine do 2016. godine je bila pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije za javne nabavke.

Mersiha Marković rodjena je 1979. godine u Tutinu, a završila je Pravni fakultet u Beogradu i master studije na tom fakultetu.

Skupština Srbije je danas izabrala i zamenike tužilaca i sudije koje se biraju prvi put na sudijsku dužnost.

Beta