BEOGRAD – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Ðorđević naložio je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje štampanje rešenja i ostalih podneska iz nadležnosti Fonda i na Brajevom pismu.

„Cilj Vlade Srbije je izgradnja države po meri svih građana, a štampanjem rešenja na Brajevom pismu dodatno unapređuje položaj slepih i slabovidih osoba i omogućava im lakšu upotrebu neophodne dokumentacije“, rekao je ministar i dodao da i drugi državni organi treba da slede primer Ministarstva.

U cilju uklanjanja prepreka koje onemogućavaju participaciju slepih i slabovidih osoba, kao i radi prevazilaženja problema sa kojima se suočavaju, Ministarstvo je za potrebe Saveza slepih Srbije, a na inicijativu predsednika Srbije u toku 2017. godine obezbedilo nabavku dva Brajeva štampača sa pratećom opremom u ukupnom iznosu od 5.234.504 dinara.

Realizacijom navedene inicijative doslednije će se primenjivati odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacija osoba sa invaliditetom, kojima je utvrđeno da su organi javne vlasti dužni da preduzimaju mere za obezbeđenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima pred tim organima, kao i da osobama sa invaliditetom obezbede uživanje prava bez diskriminacije, navodi se u saopštenju.

Tanjug