BEOGRAD – Srbija bi do kraja 2023. godine trebalo da ima potpuno automatizovane sisteme uvoza i izvoza, što znači da će se sve informacije elektronski razmenjivati, rekao je danas zamenik direktora Uprave carina Srbije Veselin Milošević.

On je na predstavljanju rezultata pripremnog projekta Evropse unije (EU) za uvodjenje automatizovanog uvoza i izvoza u Privrednoj komori Srbije rekao da su stvoreni uslovi za dugu fazu projekta jer je obavljena obuka ljudi i razmenjena su iskustva sa ekspertima iz deset zemalja, članica EU.

“Zahvaljujući tom pripremnom projektu napravljen je prvi korak ka automatizaciji postupaka od koje se očekuje da značajno unapredi kvalitet usluga Uprava carina”, rekao je Milošević.

Druga faza procesa automatizacije trebalo bi, prema njegovim rečima, da započne 2020. godine jer je ta služba “od EU tražila još devet miliona evra i ako ih dobije sve bi trebalo da se odvija po planu”.

Dodao je da automatizovani uvoz i izvoz podrazumeva da se carinski postupci sprovode bez papira i deklaracija, a potpuna primena kompjuterizovanog sistema je jedan od uslova za priključenje EU.

Milošević je rekao da je u februaru 2016. godine uvedena automatizacija tranzitnog saobraćaja pa se kamiioni ne zaustavljaju na graničnim prelazima.

“Kroz Srbiju godišnje prodje 1,5 miliona kamiona i u budžet se po osnovu prihoda od tranzita slije 50 miliona evra”, rekao je Milošević.

Istakao je da se od automatizacije uvoza i izvoza očekuju veliki efekti jer će se uštedeti pre svega na vremenu i papiru, neće biti deklaracija i obimne dokumentacije, pružaće se bolje usluge, a privreda će moći da taj posao obavlja brže i po predvidivim uslovima.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija za medjunarodnu saradnju i evropske integracije Verica Ignjatović rekla je da je prioritetni cilj tog ministarstva da se uvede automatizovan uvoz i izvoz što je uslov Poglavlja 29 u procesu priključnja Srbije EU, otvorenog sredinom 2017.

“Uvodjenjem dva automatizovana sistema, sistema uvoza i izvoza, unapredićemo rad i usluge carina, ostvariti uštede, podići efikasnost poslovanja i tako Carinu uvrstriti u red visokorazvijenih administracija”, rekla je Ignjatović.

Beta