BEOGRAD – Kvalitet uživanja socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji opada, a mnoga od njih su obesmišljena, rečeno je danas na predstavljanju publikacije “Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji” koju je izradio Centar za dostojanstven rad.

Ocenjeno je da su se kroz svake nove izmene Zakona o radu smanjivala prava radnika, kao i da država socijalna davanja tretira kao nepotrebni trošak.

Mario Reljanović iz Centra za dostojanstven rad rekao je na predstavljanju analize da mu se čini da je potrebno opet osvajati neka osnovna prava iz oblasti rada, kao što su pravo na ograničeno radno vreme i sigurnu zaradu.

Bojan Uzdarević, jedan od autora publikacije, kaže da je više zloupotreba primećeno kod fleksibilnih formi rada koje, navodi, zapravo predstavljaju zloupotrebu kojoj treba stati na put.

Tako je naveo da se rad van radnog vremena zloupotrebljava ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koji se, dodaje, sklapaju ne samo u privatnom, nego i u javnom sektoru.

Radnici po tom ugovoru, dodaje, imaju iste obaveze kao i zaposleni na ugovor o radu, ali nemaju ista prava kao stalno zaposleni.

Autorka publikacije Željka Jorgić Ðokić rekla je da se u Srbiji smatra zaposlenim onaj radnik koji je potpisao ugovor o radu jer se samo njima garantuje plaćeni godišnji odmor, bolovanje, regres i topli obrok.

Kada je reč o kolektivnim pravima, radno angažovani na privremenim i povremenim poslovima ili na dopunskom radu nemaju pravo na sindikalno organizovanje i pravo na štrajk što je, kaže, u suprotnosti sa međunarodnim dokumentima i međunarodnom praksom.

Sarita Bradaš, takođe jedna od autora publikacije, rekla je da je račun za sprovedene mere štednje ispostavljen najugroženijima, penzionerima, i navela da od 2014. do 2018. raste siromaštvo među tom najstarijom populacijom.

Navela je i da su cenu mere smanjenja plata u javnom sektoru i zabrane zapošljavanja platile najviše žene, ali i građani lošim kvalitetom usluga i njihovom dostupnošću.

Danilo Milić iz Olof Palme centra u Srbiji rekao je da u Srbiji raste broj nevladinih organikacija koje se bave ekonomskim i socijalnim pravima i da je njihova saradnja sa sindikatima bolja nego što je bila pre godinu dana.

Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here