NOVI PAZAR – Predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) Jasmina Curić zatražila je danas sastanak s ministrom prosvete Srbije Mladenom Šarčevićem zbog “diskriminacije i asimilacije bošnjačke dece pri upisu u obrazovno-vaspitne ustanove u Sandžaku”, odnosno zbog “nametanja srpskog jezika”.

U pismu Šarčeviću prosledjenom medijima, piše da je u pravnom sistemu Srbije obrazovanje na maternjim jezicima nacionalnih manjina “ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku u svim segmentima”, što podrazumeva “ravnopravnost prilikom upisa, finansiranje, validnost diploma i prava na dalje školovanje”.

“Obrazovanje na bosanskom jeziku je deo obrazovnog sistema Srbije već sedam godina, a kvalitetno sprovodjenje ovog programa zavisi od više institucija i obrazovnih ustanova u našoj zemlji” – piše u pismu.

BNV dalje ukazuje da na početku ove školske godine postoji “veliki broj problema pri upisu učenika u obrazovno-vaspitne ustanove u Sandžaku”, te da su “konstantovali diskriminaciju nad bošnjačkom decom prilikom upisa u pripremni predškolski program i u prvi razred osnovnih škola”.Curić je u pismu ukazala na “grubo kršenje prava dece i manjinskih prava javnim favorizovanjem i nametanjem srpskog jezika u obrazovanju dece bošnjačke nacionalnosti”.

“Nažalost, nastala situacija stvorila je i prepreke za ostvarivanje nadležnosti BNV garantovanih Ustavom i zakonima Srbije”, konstatovala je ona.

Ministru je poručila da “ceneći Vaše iskazane namere, da kroz rad u Vladi, Republiku Srbiju vodite putem prema EU, što podrazumeva stvaranje demokratske zajednice ravnopravnih naroda i svih gradjana koji u njoj žive, očekujem da će se sastanak sa predstavnicima BNV održi što pre u vremenu i terminu koji Vi odredite”.

BNV i predsednica Skupštine Grada Novog Pazara Ifeta Radončić ranije su direktorima škola poslali dopis kojim su tražili da se prilikom upisa dece jezik nastave odredi shodno nacionalnoj pripadnosti roditelja, a da pisani zahtev podnose oni roditelji koji žele da im deca pohadjaju nastavu na nematernjem, srpskom jeziku.

Nakon toga je Šarčević poslao dopis obrazovno-vaspitnim ustanovama u tom gradu u kojem je naveo da jezik nastave treba da se odredjuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja, a ne njhove nacionalne pripadnosti.

Beta