BEOGRAD – Antologijska edicija “Deset vekova srpske književnosti” izdavačkog centra Matice srpske koja se sastoji od 100 knjiga u 102 toma predstavljena je danas u okviru programa Sajma knjiga.

Glavni urednik edicije akademik Miro Vuksanović napomenuo je da glavni cilj Antologije nije samo književni, već i kulturološki i leksički i obrazovni i da bi trebalo da pokaže kako se međusobno dopunjuju i uvećavaju civilizacijski slojevi.

Pokretač i glavni urednik Antologije rekao je da je u okviru edicije štampano 10 knjiga godišnje.

On je izrazio zadovoljstvo što se tako važan projekat za našu kulturu proteže na 35 miliona stranica.

“Ništa što je veliko ne biva bez napora. Imali smo nameru da pokažemo celovit razvitak srpske književnosti i osvetlimo kontinuitet literarne reči od 12. do 21. veka. Od žitijske i srednjevekovne književnosti pa sve do aktulne književne produkcije i pasaca koji među nama stvaraju. Nesumnjivo je reč o projektu koji ima nacionalni značaj”, kazao je Vuksanović.

Dodao je da su u ediciji zastupljeni pisci koji obeležavaju vreme u kojima su njihove knjige nastale.

“Tu su svi autori koji su obeležili svoje vreme bez obzira na narečije srpskog jezika na kojem su pisali ili srpske zemlje u kojima su Srbi živeli ili sada žive. Želeli smo kroz istraživački rad da ukažemo na neke pisce koji su iz različitih razloga ostali zaboravljeni ili skrajnuti. Ovom edicijom im dajemo mesto koje zaslužuju”, kazao je Vuksanović.

Tanjug /Foto :Pixabay