NOVI PAZAR – Državna reviziorna institucija dostavila je Gradu Novom Pazaru Poslerevizirni izveštaj o Odazivnom izveštaju o reviziji završnog računa budžeta Grada Novog Pazara za 2018. U ovom izveštaju navodi se da je Odazivni izveštaj Grada Novog Pazara verodostojan.

U mišljenju o iskazanim merama ispravljanja navodi DRI navodi:

“Pregledali smo odazovni izveštaj, koji je podneo Grad Novi Pazar. Ocenili smo da je odazivni izveštaj, koji je potpisalo i pečatom overilo odgovorno lice Grada Novog Pazara, verodostojan. Vrednovanje mera ispravljanja smo ocenili na osnovu njihovog opisa I dostavljene dokumentacije. Smatramo da smo dobili dovoljne i odgovarajuće dokaze da možemo izreći mišljenje da li su mere ispravljanja zadovoljavajuće. Ocenjujemo da su mere ispravljanja, opisane u Odazovnom izveštaju koji je podneo Grad Novi Pazar, zadvoljavajuće.”

Poslerevizirni izveštaj o Odazivnom izveštaju o reviziji završnog računa budžeta za 2018 Državne revizorne institucije za Grad Novi Pazar nalazi se na sajtu grada.

https://www.novipazar.rs/dokumenti?fbclid=IwAR2ChNjr3jcm3eZx6lAxzxTqDhHwVO_D1Zj0tHRv50NODsa6xEC_JBOh5Hw#zavrsni-racun-i-revizija-budzeta-grada