BEOGRAD – Povećanje plata u javnom sektoru od novembra ove godine neće ugroziti postignutu makroekonomsku stabilnost, a podržaće privredni rast jer je nekoliko godina produktivnost rasla brže od cene rada, ocenili su danas saradnici ekonomskog biltena “Makroekonomske analize i trendovi” (MAT).

Na predstavljanju novog broja MAT-a jedna od urednika Miladin Kovačević je rekao da je povećanje plata bilo “nužno i potrebno” kako bi se povećao standard gradjana, a da to neće ugroziti makroekonomsku ravnotežu.

“U uslovima smanjenja javnog duga i postignutih suficita u fiskalnom sektoru bilo je nužno povećati plate jer je rad, posebno u zdravstvu, obrazovanju i sektoru odbrane bio podcenjen zbog čega stručnjaci odlaze iz zemlje”, rekao je Kovačević koji je i direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Dodao je da su troškovi rada poslednjih godina sporije rasli od produktivnosti zbog čega je počelo iseljavanje stručnjaka, a da takva politika može da ugrozi i kvalitetno pružanje raznih usluga.

Ekonomista Ivan Nikolić ocenio je da ne postoje rizici da se povećanjem plata, ugrozi niska inflacija i spoljnotrgovinska ravnoteža preko povećanja potrošnje.

“Produktivnost je u poslednje tri godine rasla brže od cene rada i zato postoje ‘rezerve’ pa rast plata neće ugroziti cenovnu konkurentnost”, rekao je Nikolić.

Dodao je da trošak rada nije visok u Srbiji zbog čega je veliki odliv radne snage, a da je to još jedan razlog za povećanje primanja u javnom sektoru.

On je kazao da će se rast plata “preliti” i na privatni sektor i da će to podržati privredni rast.

“Srbija ne proizvodi sofisticirane visokotehnološke proizvode, već jeftine koji sadrže u svojoj vrednosti dosta ljudskog rada”, rekao je Nikolić.