NOVI PAZAR – Saradnja Opšte bolnice Novi Pazar sa lekarima iz Amerike uspešno se realizuje. Trenutno se u bolnici nalazi ekipa lekara ortopeda, radiologa, internista i hirurga koji rade sa našim lekarima, prenose znanje na njih, razmenjuju iskustva. Kako kaže upravnik Opšte bolnice Novi Pazar dr Alan Kurpejović, saradnja se odvija u dobrom smeru i na obostrano zadovoljstvo.

“Ja sam vrlo zadovoljan ovom saradnjom. Ovi ljudi su veoma korektni i svoja znanja prenose nam maksimalno, otvoreno govore kako se radi u njihovim bolnicama, učestvuju u operacijama sa nama i nakon toga razmenjujemo iskustava što je veoma važno”, kazao je upravnik Opšte bolnice Novi Pazar, dr Alan Kurpejović.

Vrhunski ortopedi iz Amerike , dr David Burandt i dr Brick Lantz, koji trenutno rade sa našim lekarima, kažu da su izuzetno zadovoljni onim što su videli i da su spremni da sva svoja znanja zdušno na njih prenesu.

“Veoma sam zadovoljan onim što sam video u vašoj bolnici a to je modernizacija opreme, unapređenje tehnika rada i drago mi je što smo u prilici da razmenimo iskustva”, kazao je dr Burandt.

“Verujte mi da je pravo zadovoljstvo što smo došli ovde, što smo u prilici da radimo zajedno, razmenjujemo mišljenja i stavove, prvenstveno za dobrobit pacijenata. Ortopedija je takva grana medicine da stalno mora da se unapređuju tehnike rada i stiču nova znanja, a mi smo pored toga što prenosimo naša znanja ovde dosta toga naučili i od kolege Alana Kurpejovića koji je zaista profesionalac”, dodao je dr Lantz.

Među ekipom lekara iz Amerike našli su se i specijalisti radiologije, interne medicine i hirurgije, koji će takođe tokom boravka u našoj bolnici raditi i razmenjivati iskustva sa našim lekarima i koji će, kako su najavili, ponovo dolaziti i tako nastaviti ovu , uspešno započetu saradnju.