NOVI PAZAR – Škola za dizajn tekstila i kože bila je sve do 1993. godine u sastavu obrazovnog centra “Zenun Hasković”. Odlukom vlade Republike Srbije 1993. godine škola menja naziv u “Kožarsko-tekstilna škola”, a po odobrenju Ministarstva prosvete i sporta 2007. godine škola dobija sadašnji naziv – „Škola za dizajn tekstila i kože”.

“Kada sam 9. februara 2012. godine preuzeo dužnost direktora, škola je bila „skromno“ opremljena i ja sam se za četiri godine lično odrekao prihoda od honorara (oko 250.000,00 dinara), a sledeći moj primer, koleginice i kolege su se takođe odrekle preko 3.000.000.00 dinara honorara” – rekao nam je Meho Camović, director Škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru.

Škola je 2013. godine u okviru projekta “Jačanje stručnog obrazovanja u tekstilu, odeći i obući u Novom Pazaru, Tutinu, Raški i Sjenici” od EU PROGRES-a dobila 69.000 evra za renoviranja i adaptacije pet radionica za konfekciju.

Učestvujući u programu USAID-a “ODRŽIVOG LOKALNOG RAZVOJA” 2014-2015 škola je dobila ploter, 11 softverskih licenci C-dizajn, 11 licenci programa OPTITEKS nominalne vrednosti od 100.000 evra.

“U martu 2014. godine naša škola je među prvim u Srbji uvela i primenila Elektronski dnevnik, a u maju 2016. godine škola dobija najveću ocenu u okrugu od strane spoljnih evaluatora Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, a ja koao direktor sam ocenjen sa najvećom ocenom” – dodao je Camović.

Škola je od Vlade Švajcarske u okviru projekta E2E IPA 2017. godine dobila 58.000 švajcarskih franaka za obuku 20 lica sa Zavoda za zapošljavanje.

Turska agencija za razvoj i saradnju TIKA donirala je školi 2018. godine vez mašinu i ploter za štampanje na majicama, kao i opremu za decu sa posebnim potrebama i invaliditetom u vrednosti od 35.000 evra.

“Naša škola je u martu 2018. godine na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu dobila Diplomu i Veliku zlatnu medalju. U novembru tekuće godine školu je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja proglasilo Centar izuzetnosti. Najopremljenija smo škola u Srbiji što se tiče modne konfekcije. Opremljeniji smo od dve visoke strukovne škole i tri fakulteta. Učenici naše škole osvojili su brojne nagrade na gradskim, okružnim i republičkim takmičenjima iz oblasti tekstila i kože, geodezije i građevinarstva” – rekao je Camović.

Meho Camović je diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke Tehničkog fakultetu u Zrenjaninu. U prosveti je više od 24 godine. U fefruaru 2012. Godine imenovan je za direktora Škole za dizajn tekstila i kože. Član je više Radnih grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izradu plana za davanje mišljenja za udžbenik i za za izradu planova i programa za obrazovni profil u dualnom obrazovanju. Kao član radne grupe Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja učestvovao je u pripremi pravilnik za polaganja stručne mature. Koordinator je i realizator više seminara u oblasti modne konfekcije koji su realizovani po prvi put nakon 16 godina.