NOVI PAZAR – Akademska inicijativa „Forum 10“ je u partnerstvu sa organizacijom „Lokal medija plan“ u periodu od početka jula do kraja oktobra 2021. sprovela društveno istraživanje manjeg obima na temu: „Kako nas informišu internet portali – u službi javnog interesa građana/ki Novog Pazara“.

Istraživanje je deo projekta „Lokalna zajednica i medijska pismenost: građani/ke, odgovornost, javni interes“ podržanog u okviru Programa „Snažni – mediji bez mržnje i dezinformacija“ finansiranog sredstvima Evropske unije.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi stepen korišćenja i intenzitet informisanja građana/ki koji žive na teritoriji Grada Novog Pazara (gradsko i prigradsko područje i ostala naseljena mesta) na lokalnim internet portalima, kao i kvalitet medijskih sadržaja koje lokalni portali plasiraju i kojima građani/ke najčešće pristupaju.

Prema istraživanju koji lokalni medijski portali najviše posećuju ispitanici i za koje smatraju da su najbolji, grafikon pokazuje da je portal indeksonline.rs na prvom mestu, dok se na drugom i trećem mestu nalaze portali A1, odnosno portal lokalnog radia Sto plus.

“U odgovorima ispitanika najviše se pominje portal IndeksOnline. Međutim, ništa manje se pominju i portal A1 i 100+, pa se može reći su sva tri visoko i gotovo jednako kotirana od strane ispitanika koji su se izjasnili da svakodnevno prate lokalne medijske portale” – navodi se u istraživanju.

indeksonline.rs