SJENICA – Zaštitnik građana je donio mišljenje u kojem je utvrđeno da je Opština Sjenica prekršila zakone u postupku imenovanja članova školskog odbora u osnovnim školama „Jovan Jovanović Zmaj“ u Raždaginji, „12. decembar“ i u Gimnaziji „Jezdimir Lović“.

Opština Sjenica je u prethodnoj godini, bez uvažavanja prijedloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kao i bez dostavljanja bilo kakvog obrazloženja, imenovala članove školskog odbora za pomenute tri škole u kojima se nastava odvija na bosanskom jeziku. Bošnjačko nacionalno vijeće ima pravo po Zakonu o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da predlaže članove školskog odbora u školama u kojima se u većini odjeljenja obrazovno vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, što je Opština Sjenica, u ovom slučaju prekršila.

Po pritužbi Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Zaštitnik građana je donio odluku u kojem, između ostalog, stoji sljedeće:

„Zaštitnik građana smtarta da je ovakvim postupanjem Opštine, Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine onemogućen da vrši svoja javna ovlašćenja garantovana zakonom nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja.“

U narednom periodu, Zaštitnik građana je dao preporuku Opštini Sjenica da je potrebno da dostavi Bošnjačkom nacionalnom vijeću obrazloženi odgovor: Zbog čega nisu prihvaćeni prijedlozi Vijeća za imenovanje člana školskog odbora u navedene tri škole, te da se u buduće obavezno poštuje Zakon o nacionalnom savjetu nacionalnih manjina.

Bošnjačko nacionalno vijeće će u skladu sa zakonom nastaviti rad na osnaživanju obrazovanja na maternjem jeziku Bošnjaka i doslijednoj primjeni odredaba zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u cilju zaštite i unaprijeđenja prava nacionalnih manjina u Srbiji.

Mišljenje Zaštitnika građana