BEOGRAD – Skupština Srbije izabrala je danas 17 članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i imenovala devet članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Za članove Saveta na predlog Konferencije univerziteta izabrani su profesor dr Olga Jović Prlainović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, profesor dr Gordana Kocić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, profesor dr Gordana Matijević Nedeljković sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje izabrana je i profesor Privredne akademije u Novom Sadu dr Mirjana Radović Marković, profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu dr Nebojša Zdravković i profesor dr Srđan Rončević sa novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta.

Na predlog Konferencije akademija i visokih škola za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje izabrani su profesor strukovnih studija šabačke Akademije strukovnih studija dr Vera Milošević i profesor strukovnih studija Akademije tehničkih strukovnih studija u Beogradu dr Tatjana Marinković.

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za članove Saveta izabrani su redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu dr Bela Balint, profesor dr Aleksandra Vraneš sa Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr Hasan Hanić sa Beogradske bankarske akademije Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union u Beogradu.

Profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu dr Rade Doroslovački, profesor Fakulteta organizacinoh nauka u Beogradu dr Milija Suknović, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu dr Branko Kovačević i profesor beogradskog Arhitektonskog fakulteta Vladimir Mako izabrani su za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Na predlog Privredne komore Srbije za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje izabrani su suosnivač kompanije Vega IT Vladan Ostojić i rukovodilac ljudskih resursa MK Grupe Marina Rakić.

Skupština Srbije imenovala je devet članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na predlog Konferencije univerziteta izabrani su profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Žika Bujuklić i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Ana Savić Radojević.

Za članove Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju na predlog Konferencije akademija i visokih škola izabran je profesor strukovnih studija Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija dr Ivan Bulatović, a na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja profesor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru dr Refik Šećibović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu dr Milan Jovanović i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu mr Svetislav Božić.

Na predlog Privredne komore Srbije izabrani su direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić i šef odseka za rizik „Mirabank“ Mirjana Garapić Zakanyi, a na predlog Studentske konferencije univerziteta Srbije Margareta Smiljanić.

FoNet