BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić istakla je danas da deci u najranijem dobu treba usaditi svest o vrednosti i bezbednosnim rizicima koje donosi internet, naročito u doba pandemije koja je naglo preusmerila društvo na onlajn platforme.

“Ukazivanje na značaj bezbednosti na interentu je važno da bismo afirmisali korišćenje interenta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija, sa naglaskom na pravilnu selekciju sadržaja i bezbednosti”, rekla je Matić na konferenciji koju je organizovao Unicef povodom Dana bezbednog interneta.

Dodala je da je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu do sada primio “preko 26.000 poruka, mejlova i poziva” i obradio više od 5.000 predmeta, ;medju kojima je 342 poslato drugim institucijama na razmatranje.

“Za sada je Centar jedini institucionali mehanizam u regionu koji se bavi prevenacijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju, pružajući mogućnost deci i gradjanima da se besplatno obrate i dobiju savet u vezi sa zaštitom na interentu”, objasnila je Matić.

Naglasila je važnost infrastrukturnih projekata i istakla projekat izgradnje lokalne računarske mreže, koji je, prema njenim rečima, do sada završen u oko 1.240 škola u Srbiji.

Matić je istakla da Ministarstvo telekomunikacija radi na zaštiti dece kroz podršku infrastrukturnim projektima i sprovodjenje programskih aktivnosti, ali da je za regulisanje ove oblasti neophodna saradnja drugih sektora, roditelja i nastavnika.

“Ključ jačanja zaštite dece je podizanje digitalne pismenosti, a za razvoj kritičkog primanja sadržaja je važna modernizacija obrazovanja i digitalizacija obrazovnog procesa”, kazala je Matić.

Direktorka Unicefa za Srbiju Dejana Kostadinova istakla je da je pandemija donela jednu pozitivnu stvar – prelazak na digitalne usluge i platforme u nekim od oblasti koje su povezane sa decom, kao što su zdravstvo, obrazovanje, rad na daljinu, finansije.

“U nedostatku globalne regulative, većina kompanija se samoreguliše i donosi jednostrane odluke o stvarima kao što su privatnost i zaštita podataka. Sve više pažnje se poklanja definisanju pravila i normi kojima se uredjuje interent”, rekla je Kostadinova.

Ona je podsetila da je Komitet za prava deteta prošle godine usvojio Opšti komentar o pravima deteta u digitalnom okruženju koji pruža smernice vladama, i koji ističe da delotvorna zaštita u digitalnom okruženju zahteva učešće svih aktera.

“Informisanje dece i njihovo osnaživanje za bezbedno korišćenje interneta predstavljaju ključnu liniju odbrane, a poslovni sektor ima značajnu ulogu kroz uvodjenje brojnih alata i rešenja”, naglasila je ona i dodala da se mere za ublažavanje potencijalnih rizika moraju uskladiti sa pravima dece.

Kostadinova je dodala da će Unicef u partnerstvu sa Asocijacijom industrije video igara Srbije i Nacionalnom asocijacijom za etičke standarde u oglašavanju nastaviti da radi na podizanju kapaciteta i unapredjenju smernica za odgovorne poslovne prakse u svim sektorima.

indeksonline.rs/Beta