“Uistinu, Mi smo ga spustili u Noći kadra! A znaš li ti kakva je to Noć kadra? Noć kadra od hiljadu mjeseci je bolja! U njoj, po dopuštenju njihova Gospodara, silaze meleki zajedno s ruhom zbog svakoga emra. Spas je ona sve dok ne svane zora.” (El-Kadr, 1-5)

Ispunjeni nadom u Božiju milost muslimani širom sveta dvadeset sedmu noć Ramazana dočekuju sa posebnim ushićenjem i radošću, nadajući se da je ona blagoslovljena kadarska noć. Noć milosti i Božije upute. Noć Allahove odluke i određivanja sudbine za narednu godinu. Noć kada se odigrao najznačajniji događaj od samoga početka ljudskog roda do danas, spoj Neba i Zemlje – objava Kur’ana i silazak upute celom čovečanstvu. Noć kada je milost Svevišnjeg spuštena svim svetovima.

Počast je biti deo zajednice koja sledi dini islam i kojoj je data mogućnost da se trudi ne bi li “zaradila” nagradu i oprost Onoga ko spusti Svoju milost čovečanstvu u toj noći, noći blagoslova i najvećih darova. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, verujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grehe”.

Ova noć je prilika kakva se samo jednom u toku cele godine pruža čoveku. Stoga je ona, zaista, za iskrene muslimane, velika hedija! Pa ćemo se mi, muslimani, i ove godine potruditi da se okoristimo njenim blagodatima i da uberemo njene plodove koje ćemo kušati i na onom svetu.

Iz činjenica i uputa našeg Poslanika, a.s., saznajemo da nije određeno kad tačno pada ova sudbonosna noć, jer je mudrost Uzvišenog Allaha tako htela, a znamo da do mudrosti Njegovih dela ljudski um ne dopire. Međutim, do insana je da tokom cijelog meseca ramazana, a naročito u neparnim noćima zadnje trećine, čini ibadet, moli Allaha, dž.š., za oprost rečima koje je Miljenik ljudskog roda, salavat i selam na njega, izgovarao: “ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI!” – “Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni!”

Mladi iz ove mubarek noći treba da ponesu saznanje da se prvih pet ajeta Kur’ana koji su objavljeni Muhammedu, s.a.v.s., dok je boravio u pećini Hira, odnose na nauku i sticanje znanja putem čitanja.

Takođe, Kur’an sadrži hiljade imperativa, ali je između svih tih imperativa i naredbi, naredba ”Uči!”, bila prva naredba kur’anske Objave.

Na globalnom planu, ova noć je bolja od hiljadu meseci, a hoće li to biti na našem pojedinačnom planu sudbonosna noć, noć prekretnice u našem životu, noć našeg buđenja, aktiviranja, žustrog kretanja napred, ili još samo jedna obična noć u nizu, to zavisi od nas!

27. noć ramazana pada u sredu 27. aprila 2022.

mesihat.org