BEOGRAD – Agencija za sprečavanje korupcije objavila je danas da je 16. maj rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera u Srbiji.Imovina i prihodi se vanredno prijavljuju sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko ima bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog izveštaja.

Bitna promena postoji kada su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom zveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji za 2021. godinu iznosi 790.368 dinara.

Funkcioneri kojima je prestala javna funkcija dužni su da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

indeksonline.rs/Beta