Politički sekretar u ambasadi Savezne Republike Nemačke Daniel Mohseni posetio je danas Bošnjačko nacionalno veće i sastao se sa rukovodstvom Veća.

Predsednica Veća, dr. Jasmina Curić, upoznala je gospodina Mohsenija sa aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog veća, trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u Sandžaku, kao i sa izazovima sa kojima se susreću Bošnjaci u Srbiji.

„Teško ostvarivanje i nemogućnost ostvarivanja Ustavom i zakonima zagarantovanih prava nacionalnih zajednica i manjinskih naroda, što uz negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca i pretnje stradanjem su razlozi zbog čega se Bošnjaci u Srbiji osećaju nesigurno i obespravljeno“, kazala je predsednica Veća na sastanku.

Predsednica Veća je posebno je ukazala na slučajeve genocidne prijetnje Bošnjacima od strane visokih uposlenika MUP-a, kao i tome da su Bošnjaci diskriminisani uskraćivanjem prava na izdavanje javnih isprava, lične karte, na svom maternjem bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

Ovo je jedan u nizu sastanaka sa stranim delegacijama i diplomatskim predstavnicima u Bošnjačkom nacionalnom veću u okviru redovnih diplomatskih aktivnosti.

indeksonline.rs