NASTAVNICIMA RAŠKOG OKRUGA PREDSTAVLJENA OBUKA NASTALA U SARADNJI USAID-A I PRIVATNOG SEKTORA

Novi Pazar – Nastavnici i nastavnice imaju aktivnu i važnu ulogu u razvoju i vaspitanju mladih. Kroz nastavu oni mogu da im približe određene teme, budu podrška i saveznik u zdravom odrastanju. Prepoznajući potencijal nastavnog kadra u motivaciji i usmeravanju mladih, u okviru programa Nova pismenost koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion, a uz podršku kompanije AstraZeneca, kreiran je onlajn seminar MISSION: OXYGEN Znanje za next level koji je predstavljen nastavnicima osnovnih škola iz Raškog okruga.

U prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje u Novom Pazaru nastavnici su imali prilike da se upoznaju sa seminarom koji će od naredne nedelje biti dostupan onlajn. Prolaženjem obuke putem onlajn seminara, nastavnici će steći znanja iz oblasti medijske i digitalne pismenosti, projektne nastave, kao i zdravstvene pismenosti i zdravih stilova života, uključujući i prevenciju pušenja kod predadolescenata, a zatim stečeno znanje teorijski i praktično primeniti u nastavi. U okviru seminara, akcenat je stavljen na način na koji nastavnici mogu da usmere i motivišu učenike da donose ispravne odluke u vezi sa svojim životom, mentalnim i fizičkim zdravljem, bilo u onlajn ili oflajn svetu.

“Važno je da deca znaju da odrede šta je dobro, a šta nije. Zbog toga je bitno da im, pored roditelja, i nastavnici takođe pomognu da uvide da se radoznalost može zadovoljiti i u drugim sferama interesovanja i kreativnosti, a da im kontinuirani razvoj ličnih resursa donosi slobodu izbora da budu šta god žele u životu. Podstičite razvoj socijalnih i veština komunikacije kod vaših učenika. Naučite ih da postavljaju ciljeve i istrajavaju u naporima da ih ostvare, jer im to donosi veliko zadovoljstvo, uvažavanje drugih osoba iz bliskog okruženja i samopoštovanje, a time raste i njihovo samopuzdanje”, poručila je nastavnicima dr Nada Kosić Bibić, iz Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Onlajn seminar obuhvata devet lekcija namenjenih nastavnicima: Projektna nastava, Šta su mediji i zašto su važni u demokratskom društvu, Čemu sve mediji služe, Kako na nas utiču reklame, Medijski sadržaj na društvenim mrežama i na našim mobilnim telefonima, Bezbednost na internetu, Mobilno novinarstvo, kao i teme iz oblasti zdravstvene pismenosti, dok je deseta lekcija namenjena i nastavnicima i učenicima, a obrađuje temu digitalnih alata kao nastavnog sredstva.

“Nastavnici ne mogu sami. Mnogo je onih koji su motivisani, ali potrebna su im dodatna znanja i veštine da deci pomognu da se snađu u različitim novim pismenostima presudnim u savremenom svetu. Mission:Oxygen Znanje za next level im upravo to nudi i biće dostupan za sve nastavnike osnovnih škola onlajn putem”, istakao je Goran Zarić, menadžer programa Nova pismenost.

Važnost ove teme porepoznao je i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i akreditovao program obuke, što nastavnicima koji ga uspešno završe donosi poene u stručnom usavršavanju.