BEOGRAD – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) potpisali su finansijski sporazum čiji je cilj jačanje uloge jedinica lokalne samouprave u zapošljavanju i socijalnom preduzetništvu.

U prvoj fazi obezbeđeno je 550.000 evra, koji će kao bespovratno biti dodeljeni za realizovanje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja.

Ministarka Darija Kisić rekla je da se podsticanjem razvoja i unapređenja lokalne politike zapošljavanja i socijalnog preduzetništva doprinosi ostvarivanju ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja.

Podsetila je da je jačanje lokalne politike zapošljavanja jedna od mera predviđenih Strategijom zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, te zahvalila GIZ-u na finansijskoj podršci.

Ona je dodala da će kroz saradnju sa GIZ-om posebno biti podržana inovativna rešenja koja će doprineti unapređenju položaja na tržištu rada pripadnika teže zapošljivih nezaposlenih lica i društveno osetljivih grupa.

Kisić je ukazala da Zakon o socijalnom preduzetništvu kao društveno osetljive grupe naročito prepoznaje osobe koje se nalaze u sistemu socijalne zaštite, teže zapošljiva nezaposlena lica i lica iz posebno osetljivih kategorija, kao i pripadnike drugih osetljivih društvenih grupa, kojima je potrebna dodatna sistemska podrška i integracija na tržištu rada.

Vođa Programa „Migracije za razvoj” Marija Bogdanović navela je da je višegodišnja saradnja GIZ-a i Ministarstva za rad primer kvalitetnog partnerskog odnosa i otvorenog dijaloga, kroz koji je realizovan niz zajedničkih aktivnosti kojima se doprinosi ekonomskom osnaživanju i poboljšanju kvaliteta života onih društvenih grupa koje se suočavaju sa više faktora otežane zapošljivosti.

Podrška jedinicama lokalne samouprave, prema njenim rečima, doprineće osnaživanju ovih kategorija i unapređenju ukupne situacije na lokalnom tržištu rada.

Ministarstvo će u narednom periodu objaviti javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja.

Tanjug