Skupština Novog Pazara usvojila je drugi rebalans budžeta za ovu godinu čime je postignuta saglasnost o kreditnom zaduženju. 180 miliona koliko je predviđeno kreditnim zaduženjem, biće utrošeno za kapitalne investicije i komunalnu infrastrukturu.

Karišik je objasnio da zaduženost lokane samouprave dopušta podizanje kredita u trenutku kada je neophodno premostiti posledice svetske krize i kazao da će sredstva namenski biti upotrebljena za investicioni održavanje gradskih saobraćajnica, te kanalizacionu i vodovodnu mrežu.

Karišik je naglasio da je drugi rebalans budžeta, koji je danas pred odbornicima, usagalašen sa preporukama Ministarstva finansija, koje je i dalo dozvolu za kreditno zaduženje.

Odbornik SDP-a Vahidin Melajac kazao je da je punjenje budžeta u drugoj polovini godine značajno uvećano.

”Dokaz da rukovodstvo Novog Pazara domaćinski rukovodi sa javnim sredstvima je taj da smo na prethosnoj sednici usvojili odluku o kredintom zaduženju od blizu 300 miliona dinara, mešutim pošto je tokom letnjih meseci došlo do pojačanog punjenja budžeta, danas donosimo odluku o umanjenju sredstava za kreditno zaduženje” kazao je Melajac.

On je naglasio da je u toku realizacija više značajnih projekata kakvi su rekontrukcija Ulice generala Živkovića, izgradnja tolane i toplovoda, izgradnja Kliničko bolničkog centra, i najavio početak radova na uzgradnji IT centra, škole Desanka Maksimović, radove u Ulici Hercegovačkoj, rekonstrukciji istočne tribine Gradskog stadiona.

Melajac je naglasio da je vrednost svih ulaganja oko 100 miliona evra.

”Svi ovi projekti se mogu nazvati kapitalnim, jer se tiču svih građana Novog Pazara, a kako ne bi zapostavili i projekte na mikro planu, kreditna sredstva bila bi upotrebljena upravo u tu svrhu” poručio je Melajac.

Prihodovanja koja su se slila u gradsku kasu su uvećana, zbog čega je i smanjen iznos kreditnog zaduženja sa prvobitnih 296 miliona, objasnio je odbornik SDP-a Mirza Bektović. On je objasnio da zaduženost lokalne samouprave od šest procenata dopušta podizanje kredita, i naglasio da je kreditna zaduženost dozvoljenih 11 procenata ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Zakonom je zabranjeno da ukupno zaduženje za kapitalne rashode lokalne samouprave bude veće od 50 odsto od ostvarenih prihoda u godini ranije.
Govoreći o ulaganjima u obrazovanje i školstvo, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje Ulfeta Demčović kazala je da će kotlara u objektu u kojem se nalaze dve srednje škole, Škola za dizajn i Tehnička škola biti zamenjena.

Ona je kazala da je opremljenost gradskih škola izuzetna, a akcenat je, prema njenim rečima, stavljen na seoske škole i izdvojena odeljenja.

”U svakoj od tih škola urađen je mokri čvor, radili smo i na grejanju tako što smo menjali fasade, radili novu krovnu konstrukciju, tamo gde je krov prokišnjavao, postavljeni su novi kotlovi. Takođe, u tim školama radili smo na opremanju, otvaramo i odeljenja biblioteka” kazala je Demčović i najavila da će i Medicinska škola dobiti novu kotlarnicu, te da će, nakon više godina, odeljenje škole u ponovo će biti otvoreno.