BEOGRAD – Optuženi Veljko Belivuk, koji se optužnicom zajedno sa pripadnicima svoje kriminalne grupe tereti za najteža krivična dela, među kojima su i sedam ubistava, danas je prvi put javno izašao za govornicu kako bi potvrdio svoje lične podatke pred sudom.

Belivuk je izašao za govornicu i na pitanje sudije da li ima nekih izmena u njegovim ličnim podacima, rekao “nema nikakvih izmena, sve je isto”, nakon čega se vratio na optuženičku klupu.

I svi ostali optuženi su potvrdili da nema izmena u njihovim ličnim podacima,

Neki od advokata odbrane su nakon toga zatražili da obave poverljiv razgovor sa svojim branjenicima, što je sudija dozvolila.

Tanjug