Popis stanovništva, stanova i domaćinstava u Novom Pazaru teče normalno.

Predsednik Gradske popisne komisije Džemil Divanefendić posetio je građane da je učešće u popisu civilizacijska tekovina. Svi građani koji se do sada nisu potpisali mogu da, pozivom na broj Call centra popisne komisije 064/8627414, zakažu termin dolaska potpisivača na njihovu adresu, rekao je Divanefendić.

„Popis traje do kraja oktobra meseca. Procedura je kratka i veoma jednostavna. Iza nas je nešto više od polovine perioda predviđenog za popis. Instruktori i popisivači su na terenu. Zaključno sa 18. 10. ove godine na teritoriji Novog Pazara popisano je preko 80 000 stanovnika i nešto više od 24 000 domaćinstava. Propis protiče u skladu sa propisima i u realizaciji ne nailazimo na probleme. dinamika popisa teče podjednako na gradskom i seoskom području“, rekao je Divanefendić.

Kao i na samom početku, popis stanovništva, stanova i domaćinstava na teritoriji Novog Pazara sprovodi 156 popisivača kontrolisanih od strane 25 instruktora i opštinski i regionalni koordinator Zavoda za statistiku Republike Srbije.

Predsednik Gradske popisne komisije Džemil Divanefendić rekao je da su na terenu zabeleženi sporadični primeri nedoumica građana u pogledu nerazumevanja propisa.

„Nije bilo potrebe da se shodno situaciji na terenu obraćamo Ministarstvu unutrašnjih poslova, niti Zavodu za statistiku, jer do sada nismo naišli na slučaj nedostavljanja podataka”, istakao je Divanefendić.

On je izrazio očekivanja da će i u narednih 13 dana popisa sve teći u skladu sa propisima i da će Republičkoj popisnoj komisiji biti dotavljena informacija o uredno završenom poslu.

Podaci popisa biće upotrebljeni isključivo u statističke svrhe, deo su baze podataka Zavoda za statistiku i neće biti korišćeni u ma koju drugu svrhu, zaključio je Divanefendić.