Jedan od kapitalnih projekata, koji se realuzuje na ovom području je I rekonstrukcija puta Novi Pazar – Raška.

Počeli su prirpemni radovi za obavaljanje svih poslova predviđenih projektom, a saobraćaj se odvija naizmenično, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Dok se radovi izvode saobraćaj se odvija naizmenično, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Građani sa kojima smo danas razgovarali kažu da je reč je o još jednom velikom projektu koji će pomoći da se Novi Pazar kvalitetnije poveže sa Raškom, Kraljevom i ostatkom Srbije.

Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca obuhvata uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta.

U planu je rekonstrukcija mostova, sistema za odvodnjavanje, postavljanje bankina, LED rasvete, ali I novih saobraćajnih znakova, izgradnja potpornih zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Izvođač radova je Novi Pazar-put, a dužina deonice koja će biti rekonstrusana je 18 kilometara.

Rekonstrukciju finansiraju Evropska investiciona banka i Republika Srbija.