BEOGRAD – Poreska uprava saopštila je danas da su odštampana rešenja kojima se utvrđuje porez na registrovano oružje za 2022. godinu.

“Nakon obrade i filtriranja dostvljenih podataka iz MUP, izvršena je masovna štampa rešenja kojima se utvrđuje porez na registrovano oružje za 2022. godinu. Datum predaje pošti rešenja poreza na registrovano oružje poreskim obveznicima je 1. decembar 2022. godine i isti je jedinstven za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije”, nevedeno je u saopštenju.

Kako je navedeno, dostavljanje rešenja vrši se u skladu sa odredbom člana 36. stav 4. i 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojom je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Obveznici koji će biti obuhvaćeni ovom akcijom su pravna lica, preduzetnici kao i fizička lica koja imaju aktivne elektronske sandučiće na portalu eUprava.

Pravnim licima se elektronska rešenja dostavljaju na portalu ePorezi.

Poreski obveznici koji rešenje dobijaju u elektronsko sanduče, datum uručenja rešenja je datum slanja u sanduče, odnosno 15. novembar.

Datum predaje rešenja pošti je naznačen na rešenju, navedeno je u saopštenju.

U svrhu utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na registrovano oružje za 2022. godinu, usklađeni dinarski iznosi za plaćanje poreza na registrovano oružje za 2022. godinu iznose 15.010 dinara za atomatsku pušku, 6.020 za poluautomatsku pušku i 4.070 za oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja,

Utvrđena poreska naknada za oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za drženje i nošenje oružja, uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike je 20.290 dinara.

indeksonline.rs/Tanjug