BEOGRAD – Predsednici Srbije i Azerbejdžana, Aleksandar Vučić i Ilham Alijev razgovarali su danas o perspektivama razvoja odnosa dve zemlje i, pozivajući se na Deklaraciju o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu, potpisanu u Bakuu iz 2013. i Zajednički akcioni plan o strateškom partnerstvu iz 2018, potvrdili su zajedničke interese za produbljivanje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.

U zajedničkoj izjavi navodi se:

1. Ponovo potvrđujući svoju posvećenost ciljevima i načelima Povelje UN, Srbija i Azerbejdžan odlučno međusobno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost međunarodnih granica.

2. Strane izražavaju spremnost da neguju politički dijalog u svim oblastima strateške bilateralne saradnje, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

3. Strane ističu značaj bliže koordinacije inicijativa koje su predložile u okviru međunarodnih organizacija čije su članice Srbija i Azerbejdžan, a posebno UN i njenih specijalizovanih institucija, OEBS-a, Saveta Evrope i Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.

Takođe ističu spremnost da zajednički deluju u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja i Programa “Partnerstvo za mir” Organizacije Severnoatlantskog pakta.

4. Strane ističu neophodnost jačanja kako bilateralne, tako i multilateralne saradnje u borbi protiv širenja oružja za masovno uništenje, terorizma, separatizma, ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, nezakonite trgovine oružjem, narkoticima i psihotropnim supstancama, trgovine ljudima, pranja novca, krivičnih dela u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugih novih bezbednosnih izazova.

5. Strane naglašavaju da će se dve države uzdržati od bilo kakvih radnji koje štete odnosima strateškog partnerstva i da će se međusobno obaveštavati i odmah obaviti konsultacije u slučaju bilo kakve pretnje.

Strane potvrđuju svoje obaveze da spreče korišćenje svoje teritorije, komunikacionih sistema i druge infrastrukture od strane bilo kojeg međunarodnog aktera u svrhu pripreme ili izvođenja oružane agresije ili drugih neprijateljskih akcija i pretnji protiv država Strana.

6. Strane podstiču razmenu poseta na različitim nivoima, intenziviranje i širenje kontakata između parlamentaraca i šefova ministarstava, predstavnika relevantnih struktura, u cilju produbljivanja strateškog partnerstva i jačanja međusobnih aktivnosti.

7. Strane ističu značajnu ulogu međuparlamentarnih grupa prijateljstva koje deluju u skupštinama Srbije i Azerbejdžana u jačanju prijateljskih i obostrano korisnih odnosa između dve države.

8. Imajući u vidu da su međusobna ulaganja jedan od osnovnih podsticaja ekonomske saradnje, strane izražavaju spremnost da jačaju, štite i promovišu ulaganja u oblastima od zajedničkog interesa.

9. Strane konstatuju da pridaju poseban značaj aktivnosti Međuvladine komisije Srbije i Azerbejdžana za trgovinu i ekonomsku saradnju i podržavaju održavanje njenih sastanaka na redovnoj osnovi.

U tom kontekstu, ističu značaj ulaganja zajedničkih napora u cilju povećanja obima međusobne trgovine i diversifikacije njene nomenklature.

10. Strane podržavaju stvaranje povoljnih uslova za preduzetništvo, organizovanje zajedničkih poslovnih događaja u cilju razvoja bilateralnih poslovnih odnosa, kao i širenje direktnih veza između poslovnih zajednica dveju zemalja.

11. Konstatujući izuzetnu ulogu turizma u obezbeđivanju ekonomskog rasta, strane naglašavaju neophodnost zajedničkog delovanja u tom pravcu.

12. Strane podstiču razmenu iskustava i unapređenje saradnje u oblasti multikulturalizma, nauke i obrazovanja, zdravstva, životne sredine, socijalne zaštite, omladinske i sportske politike između dve države, između ostalog, kroz održavanje redovnih bilateralnih sastanaka i dana kulture.

13. Strane stimulišu uspostavljanje direktnih kontakata između gradova dve države u trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehničkoj i kulturno-humanitarnoj oblasti i u tom pogledu visoko cene izgradnju veza bratimljenja između gradova Srbije i gradova Azerbejdžana.

14. Strane su se saglasile o formiranju Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžan u cilju efikasnog rešavanja prioritetnih pitanja od zajedničkog interesa i podizanja bilateralnih odnosa strateškog partnerstva na kvalitativno novi nivo.

Potpis na zajedničku izjavu, stavili su predsednici Vučić i Alijev.