Novi Pazar je jedna od osam lokalnih samouprava koje su posredstvom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja dobile sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 evra za sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja.

Reč je o bespovratnim sredstvima za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Svečanoj dodeli ugovora prisustvao je gradonačelnik Nihat Biševac.

Projekat koji će biti realizovan na lokalnom nivou nosi naziv “Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju.

Javni poziv realizovan je u okviru projekta “Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje”, uz tehničku i finansijsku podršku Globalnog Programa Nemačke razvojne saradnje “Migracije za razvoj” (PME), koji u Srbiji sprovodi GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, Program finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.”