Premijerka Ana Brnabić saopštila je da je Vlada danas usvojila Nacionalnu strategiju za mlade do 2030. godine, koja je jedan od najvažnijih dokumenata koji se bavi položajem mladih.

Tim povodom, ministar turizma i omladine Husein Memić zahvalio se svim organizacijama koje su doprinele izradi ovog dokumenta.

“Ponosan sam prvenstveno na sam proces rada na novoj Strategiji za mlade, koja će uveren sam, kroz implementaciju, značajno doprineti kvalitetu života mladih. U skadu sa opštim ciljevima nastavićemo da radimo za dobrobit mladih. Ovaj dokument određuje prioritete omladinske politike do 2030. godine. Hvala organizacijama koje su doprinele izradi ovog dokumenta: Krovnoj organizaciji mladih Srbije, Nacionalnoj asocijaciji praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnu asocijaciji Kancelarije za mlade” – naveo je Memić

Memić je dodao da je puna pažnja posvećena osetljivim grupama mladih i rodnoj ravnopravnosti.

“U srcu Strategije su omladinski rad, prostori za mlade, aktivno učešće mladih u društvu i lični razvoj (obrazovanje, zapošaljvanje, zdravlje i bagostanje, bezbednost mladih id). Posebna pažnja je posvećena osetljivi grupama mladih i rodnoj ravnopravnosti.

Strategija za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine za razliku od prethodne dve strategije za mlade stavlja fokus na sam proces rada sa mladima i efekte tog procesa” – rekao je Memić.