BEOGRAD – Nećemo dozvoliti poslovanje u sivoj zoni i stoga nema tolerancije za nelegalnu trgovinu i izbegavanje plaćanja poreza, poručio je ministar trgovine Tomislav Momirović nakon akcije tržišne isnpekcije koja je proteklog vikenda kontrolisala trgovanje akciznom robom u većim gradovima.

“Republička tržišna inspekcija je tokom akcije koja je imala za cilj otkrivanje nelegalne trgovine akciznom robom podnela veliki broj prekršajnih prijava. Ljudima mora da bude jasno da ukoliko dozvolimo sivu ekonomiju, imaćemo problem u finansiranju zdravstva i prosvete.

Sa tim u vezi Ministarstvo trgovine je u ovoj godini predvidelo pojačan nadzor na mestima na kojima se očekuje nelegalna trgovina“, izjavio je ministar.

Momirović je dodao da je jedan od prioriteta Ministarstva trgovine i Sektora tržišne inspekcije borba protiv sive ekonomije kako bi se obezbedili fer uslovi za sve učesnike na tržištu.

On ja nevao da je obavljeno 229 inspekcijskih nadzora i zatečena su 43 neregistrovana subjekta koji uopšte nemaju pravo da učestvuju u prometu roba.

Njima je zabranjen dalji rad i oduzeta je roba koja je zatečena u prometu, a osim toga, kako je naveo, inspektori su izrekli 138 prekršajnih naloga.

“Za teže prekršaje će u narednim danima biti podneto 63 Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po osnovu Zakona o trgovini i Zakona o inspekcijskom nadzoru, gde očekujemo punu saradnju Prekršajnih sudova, jer su novčane kazne predviđene ovim zakonima u iznosu od 200.000 dinara do 2.000.000 dinara za pravna lica, dok su za fizička lica u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara“, rekao je ministar.