NOVI SAD – Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, prisustvovao je danas na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu radnom sastanku koji je organizovan povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Tu smo da razgovaramo i o jezicima nacionalnih manjina koji su u projektima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje, ali i da razgovaramo o potrebi formiranja Instituta društvenih i humanističkih nauka, jer osim racionalnih, ekonomskih pitanja, važno je razmišljamo i o ljudskoj dobrobiti, kvalitetu života i sreći, a jezik je jedna od vrlo važnih karika za to, rekao je prof.Milošević.

Prodekan za program akreditacije Folizofskog fakulteta u Novom Sadu, prof.dr Milivoj Alanović, zahvalio je pokrajinskom sekretaru na poseti jer je, prema njegovim rečima, bilo važno da akademska zajednica čuje da li je nešto propustila u svom radu na fakultetu na kojem postoji duga tradicija proučavanja maternjih jezika, od srpskog, preko mađarskog, rumunskog, slovačkog, do rusinskog.

Mi smo prošle godine akreditovali nove studijske programe, tako da smo i pravno obezbedili studije ovih jezika pod našim krovom. Međutim, zadatak ovim nije rešen, jer se mi trudimo da obezbedimo naučnu i nastavnu bazu kako bi se ovi studijski programi kvalitetno izvodili, ali je primetan pad interesovanja za maternje jezike i književnost, pa i nacionalne kulture u poslednje vreme, kazao je Alanović.

Veliki nam je izazov, kako je istakao, pitanje ko će u budućnosti predavati ne samo mađarski, slovački, rumunski, rušinski u srednjim školama, već i srpski jezik.

Tako da je pred nama ozbiljan zadatak da motivišemo mlade da studiraju maternje jezike, ali i da zajedno sa osnivačima razmislimo kojim bi to merama i studentima i predavačima dali neki utisak da su privilegovani u društvu i lakše se odlučivali na ovaj poziv, naglasio je prodekan Alanović.

Sastanku su prisustvovali svi profesori Filozofskog fakulteta sa odseka za maternje jezike zastupljene u studijskim programima.