Obaveštavaju se roditelji dece na teritoriji grada Novog Pazara rođene u periodu od 01.03.2016. godine zaključno sa 28.02.2017.godine, odnosno koja će 1. septembra 2023. godine imati najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, da se jave osnovnim školama kojima reonizacijom pripadaju, radi obavljanja sistematskog pregleda, kako bi im od strane uprave škole bio određen dan za sistematski pregled deteta.

Sistematski pregled će se obaviti za decu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole školske 2023/24 godine.

Sistematski pregled će se obaviti u periodu od 06.02.2023. do 12.04.2023.godine kod izabranog lekara od 7 časova po sledećem rasporedu:

1. OŠ „Bratstvo“ – 06.07.08.09.10.13. 14. februar,
2. OŠ „Rifat Burdžević Tršo“ – 17.20.21.22. februar,
3. OŠ „Vuk Karadžić“ – 23.24.27.28. februar i 01.02. mart,
4. OŠ „Meša Selimović“ – 03.06.07.mart,
5. OŠ „Stefan Nemanja“ – 08.09.10. mart,
6. OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ – 13.14. mart,
7. OŠ „Avdo Međedović“ – 15.16.17. mart,
8. OŠ „Rastko Nemanjić“ – 20.21.mart
9. OŠ „Đura Jakšić“ – 22. mart,
10. OŠ „Dositej Obradović” – 23. mart,
11. OŠ „H.B.Z.Al Nahjan“- Dojeviće – 24.27.28.mart,
12. OŠ „Jošanica“ – 29.30.mart,
13. OŠ „Mur“ – 31.mart i 03.04. april,
14. OŠ „Ćamil Sijarić“ – 05.06.07. april,
15. OŠ „ Desanka Maksimović“ – 10.11.12. april.