Ministar prosvete Branko Ružić i ministar turizma i omladine Husein Memić razgovarali su danas sa predstavnicima Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) i Studentske konferencije akademija i visokih škola Srbije.

Ministri su istakli dosadašnju dobru saradnju sa studentskim organizacijama i dodali da je cilj dijaloga da se iznedre nove ideje za podršku studentima tokom školovanja. Oni su rekli da je jedan od važnih preduslova i nastavak uključivanja predstavnika studenata u sva tela koja donose odluke koje su važne za njih.

Ružić je naveo da je jedna od tih institucija i Nacionalni savet za visoko obrazovanje i da treba razgovarati o načinu učešća predstavnika studenata u tom telu.

Kada je reč o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, ministar je studentima preneo da se tim izmenama planira produžetak roka za završetak studija za takozvane stare studente za još tri godine.

Ministar Memić istakao je da je trenutno u toku priprema novog Zakona o mladima za koji se očekuje da bude u skupštinskoj proceduri do kraja godine i ohrabrio je predstavnike studenata da kao članovi Radne grupe daju svoje predloge i aktivno učestvuju u procesu.

Predsednica SKONUS-a Margareta Smiljanić iznela je ministrima neke od predloga za izmene Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o mladima i navela da je važno da se sistemskim učešćem svih ustanova radi na pronalasku najboljih rešenja za studente.

indeksonline.rs