BEOGRAD – Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da ponašanje dece od petog do osmog razreda treba da bude ocenjivano numeričkom ocenom koja će ulaziti u prosek.
“Vaspitanje, odnosno ponašanje, treba da bude ocenjivano kod dece od petog do osmog razreda numeričkom ocenom koja će ulaziti u prosek, jer su deca vrlo zainteresovana da imaju dobar prosek za upis u srednje škole, tako da će to biti jedna mera koju predviđaju zakoni koji će biti na dnevnom redu u oktobru”, rekla je Đukić Dejanović.
Ona je dodala da je jedan od planova Ministarstva prosvete promena silabusa, odnosno sadržaja školskih programa sa ciljem povećanja obima znanja u oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja.
“Visoko obrazovanje mora imati takve sadržaje koji će biti u skladu sa potrebama tržišta rada i moraju se vrlo brzo menjati što će biti moj predlog da oni koji rade na segmentu visokog obrazovanja, u Ministarstvu prosvete angažuju stručnjake da tržište rada diktira profile koje ćemo uz pomoć modernih tehnologija na moderniji način organizovati”, rekla je Đukić Dejanović.
Kada je reč o osnovnom obrazovanju, ona ističe da su izuzetno značajne izmene zakona koje su već pripremljene, a koje se odnose na to da će obrazovanje, odnosno vaspitanje biti značajnija komponenta nego do sada i dodala da silabusi treba da se promene većim obimom znanja iz oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja.
Govoreći o predškolskom obrazovanju, ministarka je rekla da posebnu pažnju treba posvetiti jaslenom uzrastu budući da roditelji rano počinju da rade i da je nedovoljan broj dece uključen u predškolsko obrazovanje, uzrasta od tri do pet godina svako drugo dete što je kako ističe nedovoljno i dodala da se mora raditi na povećanju kapaciteta.
“Od stručnih timova očekujem da najveći doprinos daju boljoj saradnji roditelja i nastavnika”, istakla je Đukić Dejanović i pozvala sve institucije i pojedince da pomognu da obrazovanje i vaspitanje budu u što kvalitetnijim uslovima.
Istakla je da prosvetni radnici moraju imati veće plate i dodala da su to nepravde koje su taložene godinama, a koje treba ispraviti, dok se s druge strane, prema rečima Đukić Dejanović od nastavnika očekuje da pored načina na koji verbalizuje sadržaj koji prenose deci, bude neko kome se deca dive.

Tanjug