Novi Pazar – Ministar turizma i omladine, Husein Memić, danas je svečano ozvaničio početak prve faze rekonstrukcije kule Džephane u novopazarskoj tvrđavi, označavajući to kao značajan korak u razvoju turizma. Kula Džephane, deo kulturnog nasleđa Novog Pazara, nakon obimnih arheoloških iskopavanja, konzervacije i restauracije, sada će doživeti preobražaj.

U prvoj fazi rekonstrukcije Ministarstvo turizma i omladine uložilo je impresivnih 24 miliona dinara, što će omogućiti oživljavanje ovog izuzetnog kulturnog spomenika. Kula Džephane će, nakon završetka ovog projekta, dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada.

“Ovo je važan korak u našem naporu da očuvamo i promovišemo kulturno nasleđe Novog Pazara. Gradsku tvrđavu možemo s pravom nazvati muzejem na otvorenom” – rekao je Memić.

Osim rekonstrukcije kule Džephane, uskoro će početi i radovi na rekonstrukciji Altun-alem džamije, još jednog značajnog spomenika. Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je 56 miliona dinara za ovaj projekat, dok je grad Novi Pazar dao svoj doprinos od 12 miliona dinara. Ovo će omogućiti očuvanje i obnovu ovog istorijskog zdanja, doprinoseći kulturnoj raznovrsnosti grada.

Ministar Memić takođe je najavio ambiciozan plan za mlade u Novom Pazaru. Izgradnja omladinskog centra, čija prva faza radova će koštati 70 miliona dinara, započeće tokom ove godine. Ova inicijativa će pružiti mladima prostor za razvoj i druženje, čime se dodatno podržava omladinska scena grada.

Ukupno je u ovoj godini uloženo značajnih 195 miliona dinara u različite projekte u Novom Pazaru, što jasno pokazuje posvećenost Ministarstva turizma i omladine razvoju ovog grada i očuvanju njegovog bogatog kulturnog nasleđa.